มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ขยายวันรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
News Date17 กันยายน 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา **ขยายวันรับสมัคร** เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 2/2564 (ทั้ง3วิทยาเขต)  รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่  
https://grad.admission.kmutnb.ac.th/
ระเบียบการรับสมัคร  
https://www.grad.kmutnb.ac.th/pdf/book.pdf
ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาเครื่องกลศึกษา (DMEE)
https://www.grad.kmutnb.ac.th/detail_news.php?topic=381
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5552000 ต่อ 2407, 2422
พัทธนันท์/ข่าว
ตรินัยน์/ข้อมูล