มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 1/2567 (ช่วงที่ 3)
News Date02 เมษายน 2567
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 1/2567 (ช่วงที่ 3) เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2567  รับสมัครทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ ทั้งหลักสูตรไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดรับสมัครพร้อมกันทั้ง 3 วิทยาเขต (กรุงเทพฯ - ระยอง - ปราจีนบุรี) สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2407 และ 2422 
ลิงค์ระเบียบการรับสมัคร :  grad.kmutnb.ac.th/ 
ลิงค์การรับสมัคร : https://grad.admission.kmutnb.ac.th/ApplyLogin
พัทธนันท์/ข่าว
ตรินัยย์/ข้อมูล