มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก
News Date07 มกราคม 2562
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก (ช่วงที่ 1) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น มีภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครทั้งวิทยาเขตกรุงเทพฯ วิทยาเขตปราจีนและวิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. อาคารนวมินทรราชินีชั้น 12 หรือเบอร์โทรศัพท์  02-5552000 ต่อ 2422,2424   
สนใจระเบียบการรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.grad.kmutnb.ac.th/download_rule.php…
พัทธนันท์/ข่าว