มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประกาศ มจพ. เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 3
News Date08 เมษายน 2564
🔻ปิดอาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นการชั่วคราว และปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2564
🔻ปิดอาคารคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นการชั่วคราว ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ จนถึง 21 เมษายน 2564
🔻ปิดอาคารคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เป็นการชั่วคราว ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ จนถึง 20 เมษายน 2564
🔶สำหรับนักศึกษาคณะอื่นๆ ของ มจพ. กรุงเทพมหานคร ให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2564
🔶บุคลากร มจพ. กรุงเทพมหานครให้ปฏิบัติงานที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 9-16 เมษายน 2564