มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประกาศ มจพ. เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย ให้ปิดอาคารคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นการชั่วคราว จนถึง 21 เม.ย. 64
News Date08 เมษายน 2564
ประกาศ มจพ. เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย ให้ปิดอาคารคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นการชั่วคราว จนถึง 21 เม.ย. 64