มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประกาศ มจพ. เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19
News Date07 เมษายน 2564
ประกาศ มจพ. เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ปิดอาคารคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7-20 เมษายน 2564