มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร ในช่วงการขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย. 2563 เนื่องมาจากการระบาดของ COVID-19
News Date29 พฤษภาคม 2563
ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร ในช่วงการขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย. 2563 เนื่องมาจากการระบาดของ COVID-19