มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม จ.ขอนแก่น ศึกษาดูงานคณะครุศาตร์ฯ
News Date09 มีนาคม 2566
รศ.ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับ นายราชันย์ คำมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสขอเข้าศึกษาดูงาน ด้านจัดการเรียนการสอน  ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการของภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า และภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ณ อาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ประจักษ์เวช ข่าว-ภาพ