มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ผู้บริหาร มจพ. ร่วมแสดงความยินดีวันก่อตั้ง นสพ.มติชน ก้าวสู่ปีที่ 42 และสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน
News Date09 มกราคม 2562
               เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ อาคารสำนักงานบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)  อาจารย์ ดร.รักนรินทร์  แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา ยุทดร หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และบุคลากรกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชน ครบรอบ 41 ปี ก้าวสู่ปีที่ 42  และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสาธารณประโยชน์  โดยมีนายฐากร  บุนปาน กรรมการผู้จัดการบริษัท มติชน (จำกัด) มหาชน ให้การต้อนรับ
                ต่อมาเวลา 12.40 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ได้เดินสายสวัสดีปีใหม่ คุณจิตติมา  วุฒินันท์  หัวหน้ากลุ่มบรรณาธิการข่าว มอบกระเช้าผลไม้และของที่ระลึกพร้อมปฏิทินมหาวิทยาลัย ให้กับทีมข่าวการศึกษาและสังคม  
                และเวลา 13.30 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ คุณเบญจวรรณ  วงศ์วิไล บรรณาธิการข่าวการศึกษาและสังคม สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 มอบกระเช้าผลไม้ของที่ระลึกพร้อมปฏิทินมหาวิทยาลัยให้กับบรรณาธิการข่าว เพื่อเป็นการขอบคุณตลอดปีที่ผ่านมาได้ให้ความกรุณานำเสนอและเผยแพร่ข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมาโดยตลอด
 
รุ่งนภา/ข่าว