มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ผศ. สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มจพ.ให้สัมภาษณ์ ETV Thailand
News Date16 กรกฎาคม 2564
      เวลา 10.30 น. ( 16 ก.ค.64 )  ทีมข่าวรายการข่าวการศึกษา ETV Thailand (ช่อง 52) ยกหูสัมภาษณ์ ผศ. สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เรื่อง การให้ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ถังเคมีระเบิดและไฟไหม้ โรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ 
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ว่า มจพ. พร้อม ให้ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากถังเคมีระเบิดและไฟไหม้ โรงงานย่านกิ่งแก้ว
โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์  ต้องอพยพออกห่างจากจุดเกิดเหตุ ไปพักบ้านญาติ เพื่อให้ห่างจากรัศมี 3-5 กิโลเมตร
ลักษณะของทุนการศึกษา  เป็นทุนช่วยเหลือการศึกษาฉุกเฉินช่วยเหลือครั้งเดียว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   ระยะเวลายื่นคำร้องและหลักฐานเพื่อขอรับทุนฯ วันที่ 9 -31 กรกฎาคม 2564
และประกาศผลผู้รับทุนฯ ผ่านทาง e-mail นักศึกษา และ Page Facebook ทุนการศึกษา มจพ. ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถเข้าลงทะเบียนในระบบได้ทันที
     โดยขณะนี้ได้รับการแจ้งว่ามีนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 4 ราย ดังนี้  นาย ธนากร วัชรวิโรจน์   MtT(WIL) นาย สถาพร เขจรลาภ  MtT 
นายปิยทัช  จ้อยเจริญ MtT และ นายกิตติศักดิ์  สุขจิตต์  MtT จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เบื้องต้นนักศึกษาได้ติดต่อและทำการยื่นผ่านระบบมหาวิทยาลัย 
     การสัมภาษณ์จากรายการข่าวการศึกษา ETV Thailand (ช่อง 52) นั้น สามารถรับชมได้วันนี้ออกอากาศเวลา 17.00 น. 

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ