มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ผู้อำนวยการกองกลาง มจพ. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม
News Date08 มกราคม 2565
พระเดชพระคุณพระราชธีรสารมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) พร้อมคณะสงฆ์ และ อุบาสก-อุบาสิกา วัดมัชฌันติการาม และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)  โดยนางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล  ผู้อำนวยการกองกลาง   ได้เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย    ณ  อาคารบุญญาวาส    วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ซอยสุขุมวิท 101 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565  ทั้งนี้ รับชมถ่ายทอดวันงานได้ที่ : https://youtu.be/M0ONsjkjPt0


ขวัญฤทัย ข่าว