มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
พิธีให้โอวาทนักกีฬา มจพ. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48  "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์"
News Date19 มกราคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีให้โอวาทนักกีฬา แก่คณะนักกีฬาของมหาวิทยาลัยที่กำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์" ในระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬา กล่าวรายงาน และรับมอบธงมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เทียรชัย  อุ่นสำราญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นนักกีฬาอาวุโส กล่าวนำคำปฏิญาณในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ในปีนี้คณะนักกีฬามีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะคว้าชัยขนะ เหรียญรางวัล และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยคณะนักกีฬาของมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมการแข่งขันในรอบมหกรรม มีจำนวน 17 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย หมากกระดาน แบดมินตัน มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยูยิสสู เทควันโด ฮับกิโด ว่ายน้ำ บริดจ์ เอแม็ท เทนนิส เทเบิลเทนนิส รักบี้ฟุตบอล เปตอง กรีฑา ขี่ม้า และ E-Sports การให้โอวาท ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้นักกีฬา ในการเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับทุกรอบการแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ พร้อมกันนี้ได้มีผู้บริหาร ประกอบไปด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่16 มกราคม 2566


ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนประชาคมชาว มจพ. ร่วมส่งแรงเชียร์และกำลังใจ ให้คณะนักกีฬา มจพ. ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์" ในระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยสามารถติดตามข่าวสารและผลการแข่งขันของนักกีฬา มจพ. ได้ทาง Fanpage Facebook : กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ. (https://www.facebook.com/KMUTNBstuact)