มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
พิธีให้โอวาทและร่วมส่งกำลังใจให้คณะนักกีฬา มจพ. ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ในระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2563
News Date10 มกราคม 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีให้โอวาทนักกีฬา แก่คณะนักกีฬาของมหาวิทยาลัยที่กำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “THE SUN GAME 2020” ในระหว่างวันที่ 10 – 19 มกราคม 2563  โดยมี คุณพงษ์ศักดิ์ อยู่ผ่อง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มจพ. กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ได้มีคณะผู้บริหาร ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ในปีนี้คณะนักกีฬามีความตั้งใจเป็นอย่างสูงที่จะคว้าชัยขนะและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธีจากกีฬาหลากหลายประเภท เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมที่จะเผชิญกับทุกแมตการแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่  6 มกราคม 2563
ขอเชิญชวนร่วมส่งกำลังใจให้คณะนักกีฬา มจพ. ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
พัทธนันท์/ข่าว
รัฐธนินทร์/ข้อมูล