มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความสำคัญของคณิตศาสตร์และการคำนวณในงานวิศวกรรม
News Date07 กุมภาพันธ์ 2562
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ความสำคัญของคณิตศาสตร์และการคำนวณในงานวิศวกรรม" โดยมีวิทยากรบรรยายผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับซี 11 เคยดำรงตำแหน่ง Senior Aerospace Engineer และเป็นข้าราชการระดับ GS-14 ในองค์การ NASA มามากกว่า 10 ปี ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้ โครงการบรรยายพิเศษจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.  
ผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-5552000 ต่อ 8134
พัทธนันท์/ข่าว