มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาพบรรยากาศงานคอนเสิร์ตการกุศล “RED CUTTER DAY 2024” ประจำปี 2567 จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าฯ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ 4 สมาคม
News Date10 มิถุนายน 2567
ศ.ดร. ธีรวุฒิบุณยโสภณ นายกสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี และ ศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเข้าร่วมในงานคอนเสิร์ตการกุศล ประจำปี 2567 " RED CUTTER DAY 2024 ” โดยมี คุณสุรเดช บัวทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ (สศ.มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานคอนเสิร์ตการกุศล พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้จัดงาน ประกอบด้วย คุณมนัส ศรีวานิชภูมิ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์, คุณสุริยัณต์ ผู้อุตส่าห์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คุณไอศูรย์ พิเชฐจำรัสชีพ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคุณกิตติ เจริญวิทิตกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม และทีมคณะกรรมการผู้ร่วมจัดงานครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้มาดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลที่เป็นประโยชน์ และเพื่อสำหรับการบริหารงานสมาคม พร้อมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและสมาคม สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายความร่วมมือภาคเอกชน และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบรอบ 65 ปี และครบรอบ 60 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ขอขอบคุณบริษัทภาคเอกชนและผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ (สศ.สจพ..) เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย จึงดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ โดยมีศิลปินโจอี้บอย และทีมงานวงเดอะพาเลซ สุนทร สุจริตฉันท์ และปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ เพื่อประสานสามัคคี เกื้อกูลสนับสนุนในหมู่สมาชิก ศิษย์เก่าและสร้างความร่วมมือต่อยอดการศึกษาให้กับศิษย์ปัจจุบัน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลในปีนี้ ประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ศิษย์เก่าได้พบปะสงสรรค์มีการให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่น ได้ถ่ายภาพร่วมกันและสร้างความทรงจำที่น่าประทับใจ ในวันที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสัมพันธ์อันดียิ่งของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง รามอินทรา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567
พัทธนันท์/ข่าว   
กิตติพันธ์/ภาพ