มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ภาพบรรยากาศ นักกีฬา มจพ. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games 2020” ในรอบคัดเลือก
News Date20 พฤศจิกายน 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ภายใต้การนำของกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษาซึ่งเป็นนักกีฬาประเภทต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games 2020” ในรอบคัดเลือก ซึ่งในปีนี้ มจพ. ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในรอบคัดเลือก จำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เปตอง ตะกร้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนานิสิต นักศึกษา บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะร่วมกันทำงานเป็นทีม ส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬา ให้พัฒนามากยิ่งขึ้น  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาแต่ละสถาบันและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้กีฬาเป็นสื่อเชื่อมโยงที่ช่วยพัฒนาคน สร้างคนที่มีคุณภาพมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคี เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 จะจัดขึ้นในวันที่ 10-19 มกราคม 2563 โดยมีมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ส่วนในรอบคัดเลือกจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี    
พัทธนันท์/ข่าว
รัฐธนินท์/ข้อมูล-ภาพ