มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ประกาศเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
News Date13 กันยายน 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกาศเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในความปลอดภัยของบัณฑิต ครอบครัว บุคลากร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด จึงขอเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ออกไปก่อน จนกว่าจะมีกำหนดการใหม่แจ้งให้ทราบต่อไป
พัทธนันท์/ข่าว
อัมพร/ภาพ