มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)
News Date04 มิถุนายน 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
1. โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 5 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครในระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2563 - 15 มิถุนายน 2563
ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร http://admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/499
สนใจสมัครเรียนได้ที่ https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart.aspx?ReturnUrl=%2F
2.โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)  รับสมัครในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 15 มิถุนายน 2563
ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร http://admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/494
สนใจสมัครเรียนได้ที่ https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart.aspx?ReturnUrl=%2F
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา 02-5552000 ต่อ 1626,1627
พัทธนันท์/ข่าว