มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจ “64 ปี มจพ. นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน” ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย
News Date24 มกราคม 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ“64 ปี มจพ. นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน” เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 64 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ร่วมระลึกถึงคณาจารย์ และบุคคลที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ระหว่างศิษย์เก่า คณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สามารถเข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2566 ในรูปแบบ ONLINE ได้ที่ https://together.kmutnb.ac.th/
ติดตามการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ 
-  พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 08.00 น. https://www.youtube.com/watch?v=94VzkbyU2X8
-  พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ เวลา 09.30 น. https://youtube.com/live/TPb_cAECyEQ
-  พิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลเกียรติยศ มจพ. เวลา 13.30 น.  https://youtube.com/live/BaW5B-IFJ7A
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมภายในวันงานสามารถดูได้ที่กำหนดการตามที่แนบมานี้
หมายเหตุ  : กำหนดการอาจเปลี่ยนเปลงได้ตามความเหมาะสม   :  การแต่งกาย ชุดสุภาพ/สากลนิยม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1121, 1166, 2091, 1175
พัทธนันท์/ข่าว
อัมพร/กราฟิก