มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2564
News Date05 กุมภาพันธ์ 2564
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 10 ก.พ. 2564 และกำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 6-7 มี.ค 2564 นั้น เนื่องจากนักเรียน/นักศึกษา ยังไม่ได้สอบจบในระดับชั้น กอปรกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษามีระยะเวลาในการสมัครมากขึ้น มจพ. จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 1 มี.ค. 2564 และกำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 7-8 เม.ย. 2564 นี้ สามารถติดตามดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ที่ www.admission.kmutnb.ac.th   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา งานรับสมัครโทร. 02-555-2000 ต่อ 1626 และ 1627
พัทธนันท์/ข่าว