มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ขอความร่วมมือผู้ที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
News Date24 มีนาคม 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ปิดทำการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 สำหรับบุคลากรหรือนักศึกษา ผู้ที่มีความจำเป็นต้อง เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือในการตรวจคัดกรอง โดยได้จัดเตรียมจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น ณ บริเวณป้อมยามรักษาความปลอดภัย ป้อมที่ 2 และมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือป้องกันเชื้อโรค เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือทุกๆ ท่าน ที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยปฎิบัติตามโดยเคร่งครัด 
พัทธนันท์/ข่าว
อัมพร/Graphic