มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ขอเชิญเข้าร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2020 จัดโดยสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพี้นที่ 9
News Date23 กันยายน 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยกลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ในวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา Hall EH 98-99 จัดโดย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพี้นที่ 9 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ที่ถูกเลิกจ้างและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกบูธรับสมัครงานจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศที่รวบรวมตำแหน่งมากกว่าล้านตำแหน่ง นิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชา การสาธิตและฝึกปฏิบัติการอาชีพอิสระ การแนะแนวอาชีพ การเพิ่มทักษะอาชีพ Re-skill/Up-skill การแสดงนวัตกรรมในอนาคต และการเสวนาประเด็นหัวข้อ ตลาดแรงงานในปัจจุบัน เข้างานและร่วมกิจกรรมฟรี โดยไม่ค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพี้นที่ 9 โทร. 02-576-1783-4
  พัทธนันท์/ข่าว