มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)
News Date14 มีนาคม 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เขตบางซื่อ กทม. ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป วัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยบริจาคเข้า “กองทุนศาลาสวนป่าปฏิบัติธรรม” สำหรับไว้บำรุงเสนาสนะในโครงการสวนป่าปฏิบัติธรรม และเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีธรรมของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะเป็นสถานปฎิบัติธรรมของประชาชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในอนาคต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญได้ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1601-1604 หรือโอนเงินทำบุญได้ที่ ชื่อบัญชี ผ้าป่า มจพ. เลขที่บัญชี 9077198522 ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. มาร่วมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างวัด มหาวิทยาลัย และชุมชนในงานทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 2091 
พัทธนันท์/ข่าว 
อัมพร/ภาพ