มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย “62 ปี วิถีใหม่ นวัตกรรมนำไทย ประดิษฐกรรมล้ำสมัย รวมน้ำใจ มจพ.”
News Date11 กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 62 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างศิษย์เก่ากับคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย โดย มจพ. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “62 ปี วิถีใหม่ นวัตกรรมนำไทย ประดิษฐกรรมล้ำสมัย รวมน้ำใจ มจพ.” ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (รูปแบบการจัดงาน : New normal)
กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 07.15 น. มีพิธีทำบุญ พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ : ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle  มหาวิทยาลัยขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ แขกผู้มีเกียรติ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยสามารถเข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรูปแบบ ONLINE ได้ที่ https://together.kmutnb.ac.th/
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญชวนคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเข้า กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยต้านภัยโควิด เพื่อเป็นเงินทุนวิจัยสำหรับสร้างนวัตกรรมให้กับสถานพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ได้รับความเดือดร้อน จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สามารถโอนเงินบริจาคที่ ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยต้านภัยโควิด มจพ.” ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. เลขที่บัญชี 907-3-50043-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า หรือเว็บไซต์ https://covid-19.kmutnb.ac.th/donate_info.php สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1602-1604 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1121, 1166, 2091, 1175
พัทธนันท์/ข่าว
อัมพร/กราฟิก