มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. จับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดสัมมนาชี้ทางรอดเครื่องจักรอัตโนมัติยุคไทยแลนด์ 4.0
News Date22 พฤศจิกายน 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "AUTOMATION : ทางรอดของอุตสาหกรรมไทย ในยุค 4.0 จริงหรือ?" วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00  น. ณ ห้องแก้ววิเชียร์ ชั้น 11 SME Bank Tower (สถานีรถไฟฟ้าอารีย์) โดย รศ.ดร. เชษฐวุฒิ  ภูมิพิพัฒน์พงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้บรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้ทุกๆภาคส่วนเห็นความสำคัญระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มีส่วนเข้ามาเสริมศักยภาพและสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรม และเมื่อมีความต้องการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น กลุ่มอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จะสามารถเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ กลุ่มเป้าหมายในการสัมนา เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกประเภทอุตสาหกรรม 
สืบเนื่องจาก ครม.เห็นชอบแผน "อุตสาหกรรมหุ่นยนต์" ทำให้ต้องพัฒนานวัตกรรมเพื่อเข้าสู่การเป็นเอสเอ็มอี 4.0 (Smart SMEs) ผ่านเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาภายใต้นโยบาย 4 เครื่องมือ 1 กลยุทธ์
ได้แก่ เทคโนโลยีเป็นการให้บริการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ, Automation เป็นการพัฒนาระบบการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต, หุ่นยนต์โดยการลดการใช้แรงงานในกระบวนการผลิตและสุดท้ายนวัตกรรมเป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอีก 1 กลยุทธ์ คือ การมุ่งพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ Cluster ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญในการต่อยอดของ SMEs ไทยให้เข้มแข็ง ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา“Automation : ทางรอดของอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 จริงหรือ?” สามารถสำรองที่นั่งก่อนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นี้ (ฟรีสัมมนารับจำนวนจำกัด) ผ่านระบบสแกน QR CODE ลงทะเบียนฟรี 70 ที่นั่ง ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว  สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสรไกร ไพธิกุล โทร. 094-996-5911 หรือ อีเมล์ : sorakrai1050@gmail.com
 
ขวัญฤทัยข่าว – ภาพ