มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ติดอันดับ TOP TEN มหาวิทยาลัยไทย และติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลกติดต่อกัน เป็นปีที่ 3 จัดอันดับโดย Times Higher Education World University Rankings 2020
News Date08 มกราคม 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ติดอันดับ TOP TEN มหาวิทยาลัยไทยและติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของโลกโดย Times Higher Education World University Rankings 2020  สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังของประเทศอังกฤษ ได้จัดให้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย มจพ. ติดเป็นอันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และติดอันดับที่ 601+ ของโลก ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer sciences ) https://bit.ly/2QQgr2y  ขยับขึ้นมา 1 อันดับจากปี 2019 ที่อยู่ในอันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยไทยที่เข้ามาติดอันดับในรายการนี้ และ มจพ. ติดเป็นอันดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ติดเป็นอันดับที่ 801+ ของโลก ทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical sciences) https://bit.ly/2Fic5f1 โดยในปีนี้ มจพ. ติดเข้ามานับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ที่ติดเข้ามาในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำจำนวนกว่า 1400 มหาวิทยาลัยทั่วโลก มาจาก 90 ประเทศทั่วโลก นับตั้งแต่ปี 2004 ที่ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ร่วมกับอีก 8 มหาวิทยาลัยของไทย ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขยับขึ้นมาจากอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของโลก ในลำดับดับที่ดีขึ้นเสมอมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร ที่ช่วยกันร่วมมือกันสร้างสรรค์งานวิจัยและเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ นับเป็นความภูมิใจของประชาคม มจพ. ต่อการมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคต
พัทธนันท์/ข่าว
กาญจนา/ข้อมูล