มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. นำหุ่นยนต์ไอพ่นฝอยละอองฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ภายในมหาวิทยาลัย
News Date08 เมษายน 2564
สืบเนื่องจาก นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ขณะนี้ผู้ป่วยได้รับการเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดมาตรการดำเนินการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1. ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมนำนวัตกรรมหุ่นยนต์ไอพ่นฝอยละอองฆ่าเชื้อโรคและไวรัส ซึ่งเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และทีมนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ. โดยทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ในพื้นที่ของอาคารคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ พื้นที่ของอาคารคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พื้นที่ของอาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และพื้นที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

2. ทำการปิดอาคารคณะที่กล่าวมา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7-21 เมษายน 2564
3. ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองพร้อมรายงานความคืบหน้าให้กับมหาวิทยาลัยรับทราบเพื่อวางมาตรการป้องกัน
4. กำหนดตามมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และร่วมกันฝ่าวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อให้สังคมและประเทศชาติกลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้ทุกๆ หน่วยงานและทุกคนผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน หากมีการดำเนินงานคืบหน้าเพิ่มเติมประการใด มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป
พัทธนันท์/ข่าว
วุฒิสิทธิ์,สมเกษ/ภาพ