มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. มีมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2564
News Date06 เมษายน 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จะดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 7-8 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยได้นำ “หุ่นยนต์ไอพ่นฝอยละอองฆ่าเชื้อโรคและไวรัส” ทำการฉีดพ่น ณ บริเวณห้องสอบหอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. ซึ่งเป็นน้ำยาที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส ชนิดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศ และผิวสัมผัส มีความปลอดภัยต่อการใช้งานสูง มหาวิทยาลัยขอให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองมั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยมีความห่วงใยและปรารถนาดีต่อสุขภาพอนามัย โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข