มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. มอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อนำไปใช้ที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร
News Date06 มกราคม 2564
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และอาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย มอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี ให้กับ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี คุณจรูญ ปิดทะเหล็ก หัวหน้างานวิศวกรรมชีวการแพทย์ และคุณจิรัชย์ สิริพรหมภัทร นักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อให้ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลนำไปใช้ที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร (โรคโควิด-19) โดยประสิทธิภาพในการทำงานของ ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี ที่สามารถใช้ได้จริงและเป็นตัวช่วยชั้นเยี่ยมให้กับบุคลากรการแพทย์ จึงทำให้มีโรงพยาบาลทั่วประเทศมีความต้องการตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีนี้ เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ มจพ. ได้จัดส่งมอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศไปแล้วมากกว่า 300 เครื่อง มหาวิทยาลัยพร้อมผลิตและจัดทำนวัตกรรมเพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่อไป ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ.” ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. เลขที่บัญชี 907-3-50043-2 ใบเสร็จรับเงินในการบริจาคสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1604
พัทธนันท์/ข่าว
วุฒิสิทธิ์/ภาพ