มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. รับมอบเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
News Date13 มีนาคม 2563
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รับมอบเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค จาก ดร.วิชัย ล้ำสุทธิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ และคณะนักศึกษา X-DBA เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และกิจกรรม Big Cleaning Day ในระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2563 โดยได้มอบเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค ขนาด 500 ML จำนวน 100 ขวด เพื่อให้บริการนักศึกษาในวันสอบปลายภาคของทุกคณะ และในสัปดาห์หน้าจะนำเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค ขนาด 500 ML มามอบเพิ่มเติมให้อีกจำนวน 200 ขวด เพื่อให้บริการตามจุดต่างๆ แก่อาจารย์และบุคลากรของ มจพ. ต่อไป
พัทธนันท์/ข่าว
ทีมประชาสัมพันธ์/ภาพ