มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
News Date07 ธันวาคม 2561
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมี Mr. Marc Pelletier, Country President, Thailand and Laos, Schneider (Thailand) Limited และคุณธนากร วงศ์วิเศษ รองประธานธุรกิจ Partner Project & Eco Building และการพัฒนาธุรกิจ บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ลงนาม เพื่อดำเนินกิจกรรมที่มีร่วมกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรและห้องปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติมาอย่างต่อเนื่องโดยนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ในการนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง 205 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561
 พัทธนันท์/ข่าว
 อัชนี/ข้อมูล-ภาพ
 
เว็บไซต์เดิม