มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท แอดวานซ์เทค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
News Date11 พฤศจิกายน 2564
             รศ.ดร.อุดมเกียรติ  นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคุณโชติเวท เพียรพบสุข ผู้แทน บริษัท แอดวานซ์เทค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโครงการสหกิจศึกษาของบริษัทเพื่อปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพตามบัณฑิต ส่งเสริมโครงการฝึกอบรมทางวิชาการ เช่น การฝึกงานของนักศึกษา การประชุม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการตลอดจนการวิจัยด้วยความร่วมมือกันทั้งในภาคการเรียนการสอนและการวิจัย จัดตั้งความร่วมมือในงานด้านการศึกษาที่มีความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วมในโครงการและงานวิจัยร่วมกัน แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ (เปเปอร์) และเอกสารเกี่ยวกับการวิจัย ยกระดับคุณภาพงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. และบริษัทแอดวานซ์เทค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ด้านวิศวกรรมใหม่จากอุตสาหกรรมไปมหาวิทยาลัยโดยผ่านโปรแกรม Train the Trainer Programs หรืออื่นๆ เช่น WISE-Pass space และโมดูลการฝึกอบรมที่บริษัทมอบให้กับมหาวิทยาลัย  โดยมีผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน  ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19) ณ ห้องประชุม 212 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 
รุ่งนภา-ข่าว
ภาพ-คณะวิศวฯ