มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. ลงนามความร่วมมือ MOA กับ มหาวิทยาลัยอากาศยานและอวกาศหนานจิง ประเทศจีน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การบินและอวกาศ
News Date09 กรกฎาคม 2567
            วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. กับ ศาสตราจารย์ ดร.หวง จือชิว รองอธิการบดี Nanjing University of Aeronautics and Astronautics  (NUAA) มหาวิทยาลัยอากาศยานและอวกาศหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 แห่ง ร่วมเป็นสักขีพยาน และร่วมกันเปิดศูนย์วิจัยและนวัตกรรมภาคีเครือข่าย ไทย-จีน (Sino-Thai Joint-Research and Innovation Center (STRIC)) ณ ชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มจพ.
           วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันจัดตั้ง ห้องปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศว่าด้วยการผลิตขั้นสูง (International Joint Laboratory Agreement on Advanced Manufacturing) และเปิดศูนย์วิจัยและนวัตกรรมภาคีเครือข่ายไทย-จีน (Sino-Thai Joint-Research and Innovation Center (STRIC)) โดยเน้นวิจัยและพัฒนาด้าน วิศวกรรมพื้นผิว เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะด้วยความแม่นยำสูง การวิเคราะห์การชนของยานยนต์และความปลอดภัย เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การบินและอวกาศ เป็นต้น
          ความร่วมมือนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเท ความเชี่ยวชาญ ของทั้งสองมหาวิทยาลัย ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการเท่านั้น  ยังเป็นการวางรากฐานสำหรับการแบ่งปันความรู้ การวิจัยที่ล้ำสมัย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาคมโลก การก่อตั้ง STRIC สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันนำสู่ความเป็นเลิศในการผลิตขั้นสูง

รุ่งนภา/ข่าว
สมเกษ, วุฒิสิทธิ์/ถ่ายภาพ