มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 5 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) ปีการศึกษา 2562
News Date29 พฤษภาคม 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2562 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6 และ ปวช. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.และ ระดับ ปวส. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 อ่านรายละเอียดระเบียบการสมัครและสมัครเรียนได้ที่ www.admission.kmutnb.ac.th

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 ตามรายละเอียดดังนี้
http://www.admission.kmutnb.ac.th/announce/list-eligible-candidates/289
 
พัทธนันท์/ข่าว