มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษาที่ 2/2562 
News Date19 กรกฎาคม 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษาที่ 2/2562 
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 อ่านรายละเอียดระเบียบการสมัครและสมัครเรียนได้ที่ ลิ้งค์ระบบรับสมัคร
http://grad.admission.kmutnb.ac.th/
ลิ้งค์ระเบียบการรับสมัคร
http://www.grad.kmutnb.ac.th/news_getfile.php?id=205&file=_963657566.pdf
 
พัทธนันท์/ข่าว
ตรินัยน์/ข้อมูล