มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. โชว์นวัตกรรมหน้ากากอนามัย เสริมแผ่นเส้นใยนาโนกรองฝุ่นและไวรัส 96.55%
News Date04 มีนาคม 2563

          รศ.ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช  หัวหน้าศูนย์วิจัยบูรณาการนาโน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)เจ้าของผลงานและนวัตกรรม “หน้ากากอนามัย  เสริมแผ่นเส้นใยนาโน” ที่สามารถกรองฝุ่นและไวรัสได้ดี   โดย Handmade  “หน้ากากอนามัย  เสริมแผ่นเส้นใยนาโน” มีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากหน้ากากอนามัยทั่วไป คือ มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่นที่อนุภาคเล็กกว่า  0.5 ไมครอน ได้ถึง 96.55% จากการทดสอบก่อนผ่านแผ่นกรอง และหลังผ่านแผ่นกรอง ที่ใช้ได้จริง save ได้ดีเยี่ยม เหมาะกับสถานการณ์เช่นนี้ที่หน้ากากอนามัยขาดแคลนเป็นอย่างมาก นวัตกรรมหน้ากากอนามัย เสริมแผ่นเส้นใยนาโน มีขนาดความกว้าง 14.5 และยาว 15 ซม. สามารถ  DIY  ได้ด้วยตนเอง
นวัตกรรม”หน้ากากอนามัย  เสริมแผ่นเส้นใยนาโน” ผลงานชิ้นนี้การันตีถึงคุณภาพ และความปลอดภัย มีสมบัติพิเศษที่ผลิตจากนวัตกรรรมนาโน ทดสอบแล้วมีประสิทธิภาพการกรองฝุ่นที่อนุภาคเล็กกว่า  0.5 ไมครอน ได้ถึง 96.55% ขณะนี้ก็ได้ผลิตแจกจ่ายให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย กลุ่มเสี่ยง และโรงพยาบาล และวันนี้ เวลา 13.00 น.  รศ.ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช ได้ให้สัมภาษณ์แก่ ช่อง 7  HD. ติดตามชมได้วันนี้ข่าวภาคค่ำ
สอบถามได้ที่  ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร 02-555-2000 ต่อ 4802-4 ในวันและเวลาราชการ หรือ รศ.ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช  โทร. 089-205-9561

ขวัญฤทัยข่าว -ภาพ