มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ติดอันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยจากการจัดอันดับ Webometrics Citations Google Scholar (July 2020)
News Date24 กรกฎาคม 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการจัดอันดับจาก Webometrics ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการอ้างอิง ใน Google Scholar สูงที่สุด (July 2020) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการอ้างอิง (Citations) ในการใช้ข้อมูลสูงเป็นจำนวน 40331 ครั้ง เป็นอันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ทำให้ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน สามารถดูผลการจัดอันดับได้ที่  http://www.webometrics.info/en/transparent
Google Scholar คือเครื่องมือในการค้นหาสารสนเทศทางวิชาการได้อย่างกว้างขวาง โดย Google Scholar สามารถจำกัดผลการค้นหาในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้มากมายจากจุดเดียว ซึ่งสารสนเทศดังกล่าวนี้ได้แก่ บทความ วิทยานิพนธ์หนังสือ บทคัดย่อ และบทความจากวารสารวิชาการ คลังสารสนเทศที่เก็บบทความฉบับร่าง รวมไปถึงองค์กรด้านการศึกษาอื่นๆ จึงกล่าวได้ว่า Google Scholar สามารถช่วยให้ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และนักเรียน ใช้เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าแหล่งสารสนเทศได้มากที่สุดอีกเครื่องมือหนึ่งในโลกของการวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการ
พัทธนันท์/ข่าว
กาญจนา/ข้อมูล