มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. TOP 10 มหาวิทยาลัยที่มีการ Citations ใน Google Scholar สูงที่สุดของไทย
News Date28 เมษายน 2564

Webometrics ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการ Citations ใน Google Scholar สูงที่สุด (January 2021: beta) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีการ Citations 45595 ครั้ง เพิ่มจากรอบก่อน 5264 ครั้ง (July 2020: 40331 ครั้ง) เป็นอันดับที่ 8 จากทั้งหมด 35 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ติดอันดับในครั้งนี้

ดูผลการจัดอันดับได้ที่ http://www.webometrics.info/en/transparent

STRI/ข้อมูล