มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ขยายการรับบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
News Date09 พฤศจิกายน 2564
ธนาคารกรุงเทพ แจ้งรายชื่อรับบัตรนักศึกษาใหม่ มจพ. ปีการศึกษา 2564 (เฉพาะกรุงเทพมหานคร)  สามารถรับบัตรได้เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2565  ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. กรุงเทพฯ
ตรวจสอบรหัสการรับบัตรนักศึกษา รอบที่ 1 shorturl.asia/Gr5Tb
ตรวจสอบรหัสการรับบัตรนักศึกษา รอบที่ 2 shorturl.asia/sFPK3
ตรวจสอบรหัสการรับบัตรนักศึกษา รอบที่ 3 shorturl.asia/xq6Lg
ตรวจสอบรหัสการรับบัตรนักศึกษา รอบที่ 4 shorturl.asia/fWdMp
ตรวจสอบรหัสการรับบัตรนักศึกษา รอบที่ 5-7  https://shorturl.asia/2tAuH
‼️ หากไม่พบรายชื่อในรอบที่ 1-7 สามารถตรวจสอบรายชื่อรับบัตรรอบที่ 8 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบัตร โดยรอประกาศทางเพจของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง : shorturl.asia/9avM4