มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS 4 (รอบที่ 4) โครงการโควต้าเรียนดี ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัคร วันที่ 25 พ.ค.–5 มิ.ย. 2565
News Date26 พฤษภาคม 2565
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS 4 (รอบที่ 4) โครงการโควต้าเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) สำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี พ.ศ. 2565 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565 โดยรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ที่ https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-555-2000 ต่อ 2811, 2812  หรือ Email : admission@ic.kmutnb.ac.th
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.inter.kmutnb.ac.th/tcas2open/
พัทธนันท์/ข่าว
ศุลิฎา/ข้อมูล