มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัครโครงการคัดเลือกตรง TCAS2 ประจำปี 2567 วันสุดท้าย 18 เม.ย. 67 นี้
News Date09 เมษายน 2567

วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  โครงการคัดเลือกตรง  TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา  2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติผู้สมัคร  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00
โดยเปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาจากหลักสูตรภาษาไทย, หลักสูตรภาษาอังกฤษ, หลักสูตรนานาชาติทั้งในและต่างประเทศใช้ผลคะแนน GCE, GED, ระบบนิวซีแลนด์, SAT, GSAT, CU-AAT, TGAT,A-Level (ไม่จำเป็นต้องมีผลภาษาอังกฤษ)

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567  และค่าสมัคร 400 บาท
ที่เว็บไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.inter.kmutnb.ac.th/tcas22024/#more-6429

ขวัญฤทัย ข่าว