มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา มจพ. (KDTV) ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดเทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
News Date07 พฤศจิกายน 2562
 ด้วยทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา มจพ. (KDTV) จะทำการถ่ายทอดเทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  2561 ผ่านทีวีสถานีโทรทัศน์ KDTV ในการนี้ทางสถานีฯ  จึงขอเชิญชมเทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  2561 ผ่านทางเว็บไซต์  http://k-dbtv.kmutnb.ac.th/