มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย มจพ. จัดงานสัมมนา Welding and Inspection Forum # 3
News Date08 พฤศจิกายน 2561
สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานสัมมนา Welding and Inspection Forum # 3 ในงาน METALEX 2018 ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน  2561  เวลา 12.30 - 15.30 น.  ณ ห้อง  MR 212  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) สัมมนาฟรี รับเพียง 50 ท่าน รศ.ดร. บรรเลง ศรนิล ประธานคณะกรรมการ Governing Board สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย และประธาน ANB-Thailand กล่าวต้อนรับและเปิดงาน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2555-2512 E-mail : wit@Op.kmutnb.ac.th หรือ FB : wit anbthailand

ขวัญฤทัย ข่าว