มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย มจพ. จัดสัมมนาในกิจกรรม Technical Talk #5 เรื่อง “รู้ทันวัสดุ P91”
News Date14 สิงหาคม 2562
สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand-WIT) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับศูนย์พัฒนางานเชื่อมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อมสากล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ATB-04) กำหนดจัดอบรมสัมมนาในกิจกรรม Technical Talk #5 เรื่อง “รู้ทันวัสดุ P91” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเสรี  เรืองสวัสดิ์ (วิศวกรอาวุโสฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://forms.gle/1YUmXzJmtz1QJJ3WA
สนใจเข้าร่วมสัมมนาติดต่อ สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand-WIT)  
E-mail: anbthailand@gmail.com  โทร 0-2555-2512   Fax. 0-2585-3810
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : WitAnthailand  หรือ http://wit.kmutnb.ac.th/
พัทธนันท์/ข่าว
กนกวรรณ/ข้อมูล