มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น รับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2563
News Date12 มิถุนายน 2563
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น A1-1/A1-2/A1-3/A1-4
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น โดยเรียนทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี  17.00 น.-20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรียนตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น (40 คาบ)  ค่าลงทะเบียนเรียน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร (ไม่รวมค่าหนังสือ) ค่าหนังสือประมาณ 1,000 บาท สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2563 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกอเธ่ ชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มจพ. ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี 14.30 น.-17.00 น. โทร. 086-7982049 
E-mail panupong.chantawat@goethe.de
พัทธนันท์/ข่าว