มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น A1-1/A1-2/A1-3/A1-4
News Date08 กุมภาพันธ์ 2562
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น A1-1/A1-2/A1-3/A1-4
เรียนทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี  16.30 น.-19.45 น. ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม ถึง 4 เมษายน พ.ศ. 2562
เรียนตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น (40 คาบ)  ค่าลงทะเบียนเรียน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
(ไม่รวมค่าหนังสือ) ค่าหนังสือประมาณ 1,000 บาท สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 4 เมษายน พ.ศ. 2562
สมัครเรียนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกอเธ่ ชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มจพ.
ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี 14.30 น.-17.00 น. โทร. 086-7982049 
E-mail panupong.chantawat@bangkok.goethe.org
ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-16.00 น. สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาเยอรมัน ที่บริเวณลานอาคารอเนกประสงค์ มจพ.
นักศึกษาที่สนใจสอบถามรายละเอียดและสามารถสมัครเรียนได้

พัทธนันท์/ข่าว