มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
สัมภาษณ์น้อง ๆ เฟรชชี่ปี 1 “ลูกพระจอม” ฝั่งภาคตะวันออก มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
News Date31 สิงหาคม 2563
      ฉบับที่แล้วของข่าว มจพ. ได้เปิดตัวพูดคุยน้องเฟรชชี่ ปี 1 ฝั่ง มจพ. กรุงเทพฯ ไปแล้ว ฉบับนี้ได้มีโอกาสอยากพูดคุยเรื่องราวดีๆ ถึงบรรยากาศที่เข้ามาเป็นน้องใหม่ป้ายแดงรั้ว มจพ. ฝั่งภาคตะวันออกกันบ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ตั้งอยู่บนพื้นที่  จำนวน 1,233 ไร่  ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี บรรยากาศดี ร่มรื่น สถานศึกษาใกล้เขาใหญ่ ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย นับเป็นจังหวัดแห่งมรดกโลกเนื่องจากมีอุทยานแห่งชาติที่เป็นมรดกโลกถึง 3 แห่ง  มีนิคมอุตสาหกรรมมากมาย เพื่อตอบรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในปราจีนบุรี รวมถึงการพัฒนาในรูปแบบ “ซูเปอร์คลัสเตอร์” หากย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2538 มจพ. ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่จังหวัดปราจีนบุรี และภูมิภาคใกล้เคียง รวมทั้งดำเนินการวิจัย พัฒนาการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ แก่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม  ปัจจุบันมี 4 คณะที่จัดการเรียนการสอน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เกริ่นนำ พอเป็นน้ำจิ้มล่ะกับ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ฉบับก็ไม่พลาดที่แวะเวียนมาพูดคุยกับน้องๆ นักศึกษา ว่าการเข้ามาเป็นลูกพระจอมเขาเหล่านั้นมีความประทับใจอย่างไร คนแรกเลยค่ะ
    1.นางสาวนภัส  สีเหลือง  ชื่อเล่น “อุ๋งอิ๋ง”  ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE) คณะวิศวกรรมศาสตร์  จบจากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี อุ๋งอิ๋ง” บอกว่าที่เลือกเรียนที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เพราะใกล้บ้าน และได้คำแนะนำมาจากศิษย์เก่าเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน และนักศึกษา ฟังแล้วชอบ มีความประทับใจอยู่แล้วในมหาวิทยาลัย เมื่อเข้ามาเป็นน้องใหม่ สัมผัสได้เลยว่าอบอุ่น ทุกคนที่ได้รู้จักเป็นกันเอง รู้จักเคารพซึ่งกันและกัน อาจารย์และรุ่นพี่ใจดี ให้คำแนะนำการใช้ชีวิตและการเรียนที่ดี ชอบที่สุดคือ มีสถานที่ออกกำลังกาย - พักผ่อน เมื่อเปิดเทอมมาเจอโควิด-19 ได้เตรียมตัวและวางแผนไว้แล้วเพื่อป้องกันตนเอง เช่น เตรียมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ  ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ทางมหาลัยประกาศ  เพื่อน ๆ เฟรชชี่ปี 1 ก็ต้องปรับไลฟ์สไตล์ชีวิตใหม่รับ New Normal ด้วยนะคะ
   2.นายวิษณุ  จันทร์นิตย์ ชื่อเล่น “บังเจม” ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จบจากวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จังหวัดชุมพร เลือกมาเรียนที่นี้ เพราะว่าสาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดกำลังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในบริษัทเครืออุตสาหกรรมและมีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมศาสตร์ระดับต้นๆ ของประเทศ เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ผมเลย “มั่นใจและเลือกที่มาเรียนที่สถาบันแห่งนี้ครับ” เมื่อเข้าเรียนแล้ว ใช่เลยผมคิดถูกที่มาเรียนที่สถาบันแห่งนี้ ไม่ว่าเป็นเรื่องการศึกษา สภาพแวดล้อมทุกอย่างมันดีมาก ๆ ภูมิใจทุกครั้งที่ได้สวมเครื่องแบบของสถาบัน ไม่อายใครครับที่จะบอกว่า “ผมลูกพระจอม”  ส่วนโควิด -19 ก็ต้องปฏิบัติตามประกาศของ มจพ. เช่น การเว้นระยะห่างจากเพื่อน ๆ  หมั่นล้างมือกันตลอดเวลาไม่ว่าจะจับราวบันได โต๊ะกินข้าว โต๊ะเรียนหนังสือ เป็นต้น
   3.นายทักเทพ  บุญอยู่  ชื่อเล่น “จงเฮง”  ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT)คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  จบจากโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  จังหวัดสมุทรสาคร “ตั้งเป้าและคิดไว้ไม่ผิดที่มาเรียนที่ มจพ.  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เมื่อจบการศึกษาจากที่นี่จะทำให้ผมมีโอกาสหางานง่าย ผมอยากให้พ่อแม่และครอบครัวได้ภาคภูมิใจตอนรับปริญญา” บรรยากาศเป็นธรรมชาติมาก มีพื้นที่กว้างขวาง มีกลุ่มเพื่อนดีมาก ๆ ครับ ดูแลเอาใจใส่กันตลอด พี่ ๆ ที่คณะก็ให้ความเป็นกันเองดูแลและต้อนรับอบอุ่น  อาจารย์สอนเข้าใจง่ายเป็นกันเองและปรึกษาได้ การปรับไลฟ์สไตล์ชีวิตใหม่ New Normal  ช่วงโควิด-19 ใส่หน้ากากอนามัย และใช้เจลล้างมือ เว้นระยะห่าง ก่อนเข้าอาคารเรียนทุกครั้งจะวัดอุณหภูมิตรงจุดคัดกรองก่อนเสมอ ส่วนวิชาที่มีการเรียนออนไลน์ ผมจะเตรียมอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์ต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับการเรียน
   4.นางสาววรรณษา  ลับแล ชื่อเล่น “ลูกหมี”  ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า(IBT)  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จบจากโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 7  จังหวัดปราจีนบุรี เลือกเรียน มจพ.  เพราะมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง การที่มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนที่ปราจีนบุรี ทำให้อยากเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยใกล้บ้าน การเดินทางมาเรียนจึงมีความสะดวกสบาย เชื่อว่าประสบความสำเร็จจากการเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” ชีวิตการเรียนที่นี่มีความสุข เพราะที่นี่อยู่กันแบบพี่น้อง พี่ ๆ คอยดูแลเอาใส่ใจน้องๆ ในทุกเรื่อง อาจารย์ที่คณะก็สอนสนุก เข้าใจง่าย ให้คำปรึกษาได้ดีค่ะ  ส่วนการใช้ชีวิต  แบบ New   Normal   กับการเรียนใส่หน้ากากอนามัย   การเว้นระยะห่าง พกเจลล้างมือ และทำความสะอาดเมื่อสัมผัสสิ่งต่าง ๆ ค่ะ   
   5.นางสาวสุชัญญา  ภิระบรรณ์  ชื่อเล่น “ใบเตย” ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT) คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จบจากโรงเรียน สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ฯ เลือกเรียนที่ มจพ. ด้วยครอบครัวอยากให้มาเรียน เพราะมีชื่อเสียงและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ที่มีคนสมัครเลือกมาก และจุดมุ่งหมายของตนเองให้พ่อและแม่ได้เห็นในวันที่จบการศึกษา รับปริญญาประสบความสำเร็จในนามที่เป็นลูกพระจอมเกล้าอีก 1 คน รวมถึงเป็นความภูมิใจกับครอบครัว ที่สำคัญคือ ความรู้ที่เรียนที่ มจพ. สามารถใช้สมัครงานได้ ชอบสภาพแวดล้อม มจพ. มีบรรยากาศที่ดี ติดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การเดินทางจากกรุงเทพก็มีความสะดวกสบาย อาคารเรียนดูใหม่และมีอุปกรณ์การเรียนครบทุกอย่าง  การใช้ชีวิตแบบ New Normal สิ่งแรกที่ทำก่อนออกจากที่พักคือ ใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งใช้เจลล้างมือและล้างมือบ่อยๆ ส่วนเวลามาเรียนที่ตึกคณะหรือตึกอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยจะต้องสแกน QR code ไทยชนะ  เป็นการปรับตัวตามนโยบายวีถีใหม่ New Normal
   6.นายกรกฤต  เพ็ญทอง ชื่อเล่น "เก้า" ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN)คณะอุตสาหกรรมเกษตร จบจากโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพฯ สำหรับผมความประทับใจ มจพ. ตรงที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการต่าง ๆ เป็นมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมต้นแบบ การเรียนการสอนที่ทันสมัย มีสื่อที่ทันสมัย มีพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นด้านโปรแกรม ด้านวิทยาศาสตร์ และมีสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ตอบรับกับสถานการณ์ช่วงนี้เป็นอย่างดีครับ เมื่อได้เข้ามาเรียน มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประทับใจที่เป็นสถานที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ การเดินทางมีความสะดวกสบาย มีอาจารย์ที่เอาใจใส่นักศึกษา ยังมีรุ่นพี่ที่คอยดูแล สำหรับผมที่เลือกเรียนคณะนี้ เพราะมีความหลากหลายสาขาที่มุ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์อาหาร ด้านโภชนาการ ด้านการจัดการ วิเคราะห์อาหารทั้งเคมี ชีววิทยา เป็นต้น ได้ฝึกงานสหกิจศึกษา เรียนจบมีงานทำแน่นอนครั้งแรกรู้สึกแปลก ๆ กับโควิด-19 แต่ผมเชื่อว่าสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เฟรชชี่ปี 1 ได้เตรียมตัวปรับไลฟ์สไตล์ชีวิตใหม่รับ New Normal พร้อมจะเรียนออนไลน์ และที่สำคัญหาวิธีการป้องกันตัวเอง ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ครับ
   7.นายเจตน์เจริญ  เรียวจรัส ชื่อเล่น "ต๊ะ" ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม (TAT)คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จบจากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ผมความประทับใจ มจพ. และรับรู้ถึงความมีชื่อเสียง การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ พร้อมกับมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ร่วม นอกจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียน “เมื่อได้เข้ามาเรียน มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี มีความรู้สึกว่าบรรยากาศร่มรื่น อากาศดี”  รุ่นพี่ดูแลดีเป็นกันเอง  และได้รู้จักเพื่อนจากสาขาอื่น ๆ ด้วย  ส่วนด้านการเรียนการสอนอาจารย์เก่งมาก ๆ ครับ พยายามสอนให้เราเข้าใจในแต่ละวิชา ผมในฐานะเฟรชชี่ 1 ต้องตั้งใจและใส่ใจ ช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนัก ๆ ผมเตรียมพร้อมเลยครับ เพราะดูข่าวสารแล้วเราต้องอยู่กับมันนานเลย และเราต้องปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับ New Normal กับสถานการณ์ตอนนี้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ และรักษาความสะอาดมากขึ้นครับ
    8 .นายอนุกูล  กองรส ชื่อเล่น “อ๋อง” ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (INE) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม     จบจากโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จ.สระแก้ว ในความประทับใจที่มาเรียน มจพ. ผมประทับใจใน “ด้านของสถาบันที่มีความเข้มแข็งเป็นเสาหลักในการศึกษาหาความรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยที่ช่วยสร้างคนที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมในอนาคต” อีกทั้งยังสามารถเป็นที่พึ่งพา อุปกรณ์การเรียน รวมถึงสื่อ ความรู้ต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อไปใช้ศึกษานวัตกรรมใหม่ ๆ และผลงานใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้างสรรค์อุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนในอนาคต   ส่วน มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ชอบบรรยากาศร่มรื่น  เงียบสงบ ในด้านของการศึกษามีความสะดวกสบายมาก อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความเพียบพร้อม ทำให้สะดวกต่อการเรียนรู้วิชา และมีความทันสมัย  ในด้านสื่อการเรียนการสอนนั้นมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและสามารถเรียนรู้ได้ไม่เกินความสามารถของตัวนักศึกษาเอง  รวมทั้งคณะที่ผมรียน “มีความสวยงามมีรูปทรงเป็นเรขาคณิต”  เปิดเทอมมาก็เจอโควิด-19  ก็ทำให้การใช้ชีวิตลำบากขึ้นกว่าเมื่อก่อนทั้งในด้านของ อุปโภค บริโภคที่ไม่สะดวกสบายเหมือนเมื่อก่อน และการคมนาคมที่ในปัจจุบันมีการบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉิน ทำให้การเดินทางเกิดปัญหา ดังนั้น เฟรชชี่ ปี 1 เตรียมตัวปรับไลฟ์สไตล์ชีวิตใหม่รับ New Normal ไม่ว่าจะการอุปโภค บริโภค ที่มีการหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ก็มีการใส่หน้ากากอนามัย และลดการไปสัมผัสกับผู้อื่น และมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการติดโรคจากภายนอก ในด้านของการเดินทางต่างจังหวัดควรชะลอไว้ก่อน  หากมีความจำเป็นจริง ๆ ก็พกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ และใช้รถส่วนตัวแทนรถขนส่งสาธารณะ
    9 .นายภาณุมาศ  แสงทอง  ชื่อเล่น “ไอซ์” ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (INE) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จบจากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา ผมมีความประทับใจ มจพ. ก็เพราะเป็นมหาวิทยาลัยนี้มีชื่อเสียง “ส่วนตัวคิดว่าถ้าเรียนจบจากสถาบันนี้ ทำให้มีโอกาสหลาย ๆ ด้าน ทั้งเรื่องศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก และที่สำคัญมีโอกาสหางานได้ง่ายครับ” เมื่อได้เข้ามาเรียนที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี  ชอบสถานที่ ผมมีความรู้สึกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสงบ บรรยากาศร่มรื่น อากาศดี รุ่นพี่ดูแลดีเป็นกันเอง คอยช่วยเหลือหลาย ๆ อย่าง  ส่วนด้านการเรียนการสอนอาจารย์เก่งมาก ๆ ครับ สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ที่ทุกๆ คน และเพื่อน ๆ เฟรชชี่ ปี 1 ยังคงต้องป้องกันตัวเองการ์ดห้ามตก และปรับตัวเองให้สอดรับกับ New Normal   หากไปข้างนอกควรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา  เลี่ยงการอยู่ในที่แออัดคนเยอะๆ  ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยเจลล้างมือ 
          เป็นอย่างไรกันบ้างคะ มุมมองของน้องๆ นักศึกษาเฟรชชี่ ปี 1 แต่ละคนมีเป้าหมายและอยากมาเรียนที่ มจพ. เพราะได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวและความมีอัตลักษณ์ของ มจพ. ปัจจัยที่สำคัญในยุคนี้ก็คือ ทัศนียภาพ สภาพแวดล้อมของสถานที่ตั้งมีความสำคัญต่อการจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียนด้วย สถานที่ซึ่งมีบรรยากาศดียังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้   กล่าวคือ เป็นห้องเรียนที่มีสิ่งแวดล้อม   ทั้งทางด้านกายภาพ   และสังคมที่ส่งเสริมความกระตือรือร้นสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน   มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  จึงตอบโจทย์น้อง ๆ เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี   และขอขอบคุณคณะทำงานโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและภาพลักษณ์    มจพ.  วิทยาเขตปราจีนบุรี
ผู้ประสานและอำนวยความสะดวก
 
ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ