มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
สศ.มจพ. ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม "Active Shooter หนี ซ่อน สู้" โดยมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 191 สตช. ร่วมถ่ายทอดความรู้
News Date10 กรกฎาคม 2567
ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม "Active Shooter หนี ซ่อน สู้" ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุจลาจล กราดยิง โดยการหนีซ่อนและสู้ อย่างถูกวิธี โดยมี คุณชลธรรม์ ธรรมจารี ฝ่ายส่งเสริมวิทยาการและความรู้ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญพิเศษ ได้แก่ พี่เกมส์ พี่วาย และพี่เบนซ์ จากหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 191 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาร่วมถ่ายทอดให้ความรู้ การปฏิบัติตัวขณะเกิดเหตุ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ รู้เท่าทัน พร้อมรับมือกับเหตุกราดยิงในที่สาธารณะ สามารถเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ก่อการร้าย ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต พร้อมทั้งสาธิตการปฏิบัติตนเบื้องต้นเมื่อประสบเหตุ ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุจลาจล กราดยิง โดยการ หนี ซ่อน และสู้ พร้อมแนะวิธีการเฝ้าระวัง ป้องกันอาชญากรรม และวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ต่างๆ โดยมีคุณสุรเดช บัวทรัพย์  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ (สศ.มจพ.) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย สมาชิก สศ.มจพ. และนักศึกษาโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ บุคลากร มจพ. เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์กราดยิง หรือการทำร้ายคนในที่สาธารณะ เป็นการกระทำ ที่เลียนแบบความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย เหตุการณ์ดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายส่งเสริมวิทยาการและความรู้ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงจัดกิจกรรมการอบรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ต่อไปในอนาคต
พัทธนันท์/ข่าว
สมเกษ/ภาพ