มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ขยายเวลาเปิดให้บริการ ในระหว่างวันที่ 4 สค. ถึงวันที่ 17 สค. 2562
News Date02 สิงหาคม 2562
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขยายเวลาเปิดให้บริการ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาในการใช้บริการอ่านหนังสือ ค้นคว้าและบริการห้องติวเตอร์ออนไลน์ สำหรับการเตรียมตัวเพื่อสอบกลางภาคเรียน ของเทอมที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จะมาถึงนี้ โดยเปิดขยายเวลาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์ เปิดบริการ 08.00 น.- 22.00 น. 12 สิงหาคม 2562 เปิดบริการ 09.00 น.- 18.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ เปิดบริการ 09.00 น.- 18.00 น. ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการของสำนักหอสมุดกลาง มจพ. ตามวันเวลาที่ขยายการให้บริการดังกล่าวนี้
พัทธนันท์/ข่าว