มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
หุ่นยนต์สี่ขา VENRiR คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เข้าร่วมจัดแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติ 2563
News Date14 มกราคม 2563
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นำนวัตกรรมต่างๆ จาก 3 มหาวิทยาลัย ร่วมจัดแสดงในงานวันเด็ก ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ส่งนวัตกรรม หุ่นยนต์สี่ขา VENRiR หุ่นยนต์หมาป่าที่สามารถรับรู้และสร้างแผนที่สามมิติของสภาพแวดล้อมรอบตัว สามารถเคลื่อนที่และทรงตัวในพื้นขรุขระลาดเอียงได้ เป็นนวัตกรรมชิ้นล่าสุด โดยมีอาจารย์นพดล พัดชื่น อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษา ทีมหุ่นยนต์ไอราฟ เข้าร่วมจัดกิจกรรมและให้ความรู้แก่เด็กๆ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563
พัทธนันท์/ข่าว